تبلیغات
نام و نام خانوادگی :رضا جمشیدپور

تاریخ  تولد:2/07/1373

میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی

رشته تحصیلی:مهندسی برق قدرت  >>>>ترم 8ایمیل:rezajamshid73@gmail.com

محل سکونت :ایلام-بدره